درحال حاضر گروه مهام با مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهای داخلی جهت توسعه روابط بین‌المللی عقد تفاهم نموده و پروژه‌های مشترکی را در دست برنامه‌ریزی و اقدام دارد.

برخی از این مجموعه‌ها به قرار زیر هستند:

  • اتاق‌ بازرگانی ایران و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها
  • اتاق‌های دوستی مشترک ایران و کشوره‌های خارجی
  • شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و ۳۱ شرکت استانی
  • اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی
  • تعدادی از فدراسیون‌های ورزشی
  • برخی از وزارت خانه‌ها و معاونت‌های ذی‌ربط
  • شرکت ملی نفت ایران
  • سازمان میراث فرهنگی ایران، استان تهران و چندی از سایر استان‌ها
  • دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی
  • بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در حوزه گردشگری درمانی و گردشگری سلامت