شرکت «گردشگران دنیای مهام» تحت پوشش هلدینگ مهام، به عنوان یک شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری با مجوز وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جهت رفاه خانواده کارکنان سازمان‌ها و نهادهای تحت پوشش و جامعه متخصصین کشور شامل جامعه پزشکان، مهندسین، حقوقدانان، تجار و صاحبان مشاغل، اقدام به ارائه خدمات توریستی و تفریحی در کشورهای مختلف به ویژه حوزه شنگن اروپا (شامل سوییس – فرانسه – ایتالیا – هلند – اتریش – آلمان – بلژیک – پرتغال – اسپانیا)، انگلستان، کانادا، ژاپن، کره‌جنوبی و سایر کشورها نموده است.