«نگرش استراتژیک مهام» 

تیم تحقیقات بازار مهام که در ارتباط نزدیک با واحد روابط بین‌الملل می‌باشد، راهکارهای مناسب برای پشتیبانی از نیازهای همه سازمان‌ها، متخصصین و صاحبان صنایع در هر نوع و اندازه‌ای در سراسر جهان را برای مشتریان خود فراهم می‌آورد.
ارزیابی و نظارت بی‌وقفه بازار می‌تواند تجزیه و تحلیلی از ویژگی‌های رقابتی بازار و روندهای موجود را ارائه دهد که به دقت بررسی شده‌اند.
ارائه اطلاعات بین‌المللی حرفه‌ای، سازمان های داخلی ما را قادر می سازد تا ضمن ارزیابی دقیق کشورهای پیشرفته، به درستی به ساختن و اصلاح وضعیت آینده خود بپردازند.

 • شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری و علمی در جهان
 • توسعه روابط اقتصادی و تجاری و تسهیل سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور
 • توسعه و تقویت برنامه‌ها و فعالیت‌های علمی و تجاری در داخل و خارج از ایران
 • حضور در کنگره‌ها، کنفرانس‌ها و مجامع علمی و تخصصی بین‌المللی
 • شرکت در کارگاه‌ها، دوره‌های مهارت‌محور با استانداردهای جهانی
 • بازدید از صنایع پیشرفته و تکنولوژی‌های روزآمد
 • برنامه‌ریزی جهت اعزام هیأت‌های متشکل از مدیران، تجار، صاحبان صنایع، پزشکان، مهندسان، حقوقدانان و متخصصین کشور
 • هدفمند نمودن آموزش برای ارتقاء سطح دانش مدیران، صنعتگران و دانشجویان با همکاری مراکز دانشگاهی داخل و خارج از کشور در دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت
 • توسعه روابط علمی میان همتایان دانشگاهی
 • بهره‌گیری از امکانات گروه‌های اجرایی و خدماتی معتبر در پنج قاره
 • فراهم کردن امکانات مناسب با هزینه‌های بهینه
 • ارائه خدمات رفاهی و تفریحی در فصل‌های گردشگری
 • برنامه‌ریزی در زمینه توریسم (صنعتی، سلامت، ورزشی و …) و همکاری نزدیک با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط
 • توسعه گردشگری سلامت و سامان‌دهی گردشگری ورودی با همکاری سازمان‌های مرتبط
 • همکاری با سازمان‌ها و نهادها، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور