برپایی نشست‌های تجاری (B2B)، انجام ملاقات های ویژه در جریان بازدید از نمایشگاه‌های تخصصی و تجاری، هماهنگی ملاقات در سطوح مختلف حین انجام بازدیدهای اختصاصی از صنایع پیشرفته جهت توسعه روابط تجاری-صنعتی و علمی-تخصصی در سایر کشورها.

مشاوره و همکاری در عقد قراردادهای بین المللی در حوزه های سرمایه گذاری، توسعه و بهره برداری، خرید تجهیزات، همکاری با متخصصین و کارشناسان، صادرات و واردات محصولات، دانش و تکنولوژی و… توسط کارشناسان گروه مهام.