گروه تخصصی مهام با بیش از دو دهه تجربه، یکی از گروه‌های موفق در عرصه انتخاب smart partnership با صاحبان و متولیان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی در سایر کشورها می‌باشد. یکی از استراتژی‌های این گروه ایجاد هم افزایی بین بخش‌های مختلف داخلی با گروه‌های بین‌المللی است. به همین منظور گروه تخصصی مهام با عقد قرارداد و ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای نیل به این هدف مهم اقدام نمونده است.