حضور حرفه‌ای و هدفمند در کشورهای پیشرفته، ضمن ارتقاء سطح دانش متخصصین کشور، مشارکت نزدیک در سطوح عالی مدیریتی و عرصه های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی را فراهم خواهد نمود.

واحد بین المللی گروه تخصصی مهام، با رسالت کمک به ارتقاء سطح دانش متخصصین کشور و به منظور استفاده از فرصت‌های تجاری و علمی-تخصصی در سطح بین‌المللی و علی الخصوص در کشورهای پیشتاز در صنعت و صاحب علم، در صدد حمایت از مدیران، کارشناسان، صاحبان صنایع و متخصصین کشور برآمده تا هموطنانمان بتوانند در شاخص‌ترین کشورها از صنایع پیشرفته و تکنولوژی روز بازدیدهای تخصصی به عمل آورند و در دیدار با همتایان خود در کشورهای مختلف، به بررسی زمینه‌های گسترش همکاری‌های تجاری بپردازند.