درسال‌های اخیر با توجه به درخواست مخاطبین و سازمان‌های مرتبط با این مجموعه، واحد امور گردشگری و رفاهی جهت ارائه تشریفات و خدمات سفر به خانواده جامعه متخصصین کشور ایجاد شد.

از این رو واحد رفاهی گروه مهام جهت ارج نهادن به مخاطبین خود، علی‌الخصوص در فصل‌های توریستی، برای خانواده‌های محترم اعضای سازمان‌ها و نهادهای کشور اقدام به ارائه خدمات رفاهی و تفریحی ویژه در کشورهای مختلف نموده است.