نیروی انسانی متخصص، متعهد و فرهیخته معتقد به اصول اخلاقی حرفه‌ای یکی دیگر از ابزارهای قوی گروه مهام می‌باشد. لذا مشاوران علمی و اجرایی گروه مهام یکی از قوای چندگانه و محرک اصلی پیش‌برد اهداف مشترک از پیش تعیین شده سازمان‌ها، نهاد‌ها و فعالان علمی و صنعتی محسوب می‌گردد. از این رو طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای تمام اهداف، ماموریت‌ها و تصمیم‌ها از مسیر مشاوران برتر و برجسته تهیه و تدوین و با نظارت ایشان برای بهره‌مندی حداکثری اجرا می‌گردد.