به منظور حفظ حقوق، منافع و حمایت‌های شغلی و حرفه‌ای از مدیران فنی دفاتر خدمات هوایی، گردشگری و زیارتی، این انجمن صنفی تشکیل گردیده و در این راستا از تمامی فعالان این حوزه دعوت به مشارکت می‌نماید.

جناب آقای فرشاد زمانپور، مدیر عامل محترم گروه مهام، دبیر منتخب انجمن صنفی مدیران فنی دفاتر خدمات هوایی و مسافرتی هستند و دبیرخانه انجمن صنفی در محل امور بین‌الملل گروه تخصصی مهام می‌باشد.