گروه تخصصی مهام در راستاي تسهیل حضور در دوره‌های مهارتی و كاربردی ويژه مدیران، صاحبان صنایع و جامعه متخصصين کشور٬ اقدام به همکاری با برخی مراکز تخصصی آکادمیک و پست‌آکادمیک در کشورهایي پيشرفته و صاحب علم نموده است. در پايان اين دوره‌ها متقاضيان نائل به دريافت گواهينامه تکميل دوره از موسسه آموزشي برگزار کننده خواهند شد.
این واحد با رسالت کمک به ارتقاء سطح دانش متخصصین کشور و به منظور استفاده از فرصت‌های علمی و آموزشی تخصصی در سطح بین‌الملل و علی‌الخصوص در کشورهای پیشرفته صنعتی، پس از برقراری ارتباطات آکادمیک و اجرایی، هماهنگی‌های لازم را به انجام میرساند تا مدیران، متخصصین و کارشناسان کشور بتوانند در کارگاه ها و دوره های مهارت محور کوتاه مدت و میان مدت با استانداردهای جهانی شرکت جویند.