هدف از ایجاد “مرکز مطالعات استراتژیک گردشگری” ضرورت انجام پژوهش‌های کاربردی، مطالعات بنیادین و زیربنایی و ارائه گزارش‌های علمی به مسئولین و همچنین ارائه مشاوره‌های کاربردی به فعالان حوزه‌های مرتبط با گردشگری در سطوح مختلف تصمیم گیری و اجرایی در صنعت گردشگری خواهد بود.